Anaesthesia Alumni ( Consultants / Students )

Dr Alka Ratilal Parmar

1993-2013
 

Dr Navpreet Kaur Ahluwalia

2002-2006
 

Dr Pooja Devendra Virmani

2006
 

Dr Madhavi S Mavani

2007-2010
 

Dr Purvi Shisir Mehta

2010-2011
 

Dr Bhadresh K Shah

2010-2011
 

Dr Vineeta Mistry

2017-2018
 

Dr Nitij N. Kumar

2007-2009
 

Dr Vandana Mishra

2007-2016
 

Dr Shishir P Mehta

2009-2011
 

Dr Bhavin jaykishor Gandhi

2009-2012
 

Dr Prerna Patankar

2009-2013
 

Dr Faiaz Sheth

2010-2012
 

Dr Prakash Sadwani

2011-2014
 

Dr Bhaumikkumar Mehta

2012-2014
 

Dr Mayankkumar Tyagi

2012-2015